Podmínky ochrany osobních údajů

 

Při vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách Hippiestyle.cz poskytuje uživatel stránek své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vilma Lipčejová IČ 65068602 se sídlem Budíkov 14E, 463 48 Všelibice (dále jen: „provozovatel“).

Shromažďované informace a jejich využití

Provozovatel si uvědomuje důvěrnost těchto osobních údajů a informace o uživateli uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Provozovatel používá veškeré údaje získané od uživatelů výhradně pro svou vnitřní potřebu. Nikdy osobní údaje neprodává, nepřevádí a nesděluje třetím stranám. Bez výslovného souhlasu uživatele nakládá s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nebudou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk a přepravu (banky, přepravní firmy).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.